Prawo bankowe i ubezpieczeń

Adwokaci Biura świadczą pomoc prawną w zakresie przepisów prawa bankowego i ubezpieczeń. Powrót
Pracami w zakresie specjalizacji kieruje
Dzmitryj Shylau, LL.M. (BSU) Adwokat Telefon/Fax: +375172350192.
Telefon kom.: +375297577308 (Viber), +375447577308 (WhatsApp).
Email: shylau@cnp.by.
Tajemnica adwokacka
Tajemnica adwokacka
Biuro Adwokackie na mocy obowiązującego prawa gwarantuje swoim klientom zachowanie tajemnicy adwokackiej, co oznacza, że mi.:
- zabrania się komukolwiek, w tym prokuratorowi oraz sądowi, żądać od adwokata ujawnienia jakichkolwiek informacji stanowiących tajemnicę adwokacką jak na przykład: fakt zgłoszenia się do adwokata, treść rozmów, dokumentów, z których treścią adwokat został zapoznany lub które sporządził, inne informacje dotyczące świadczonej pomocy prawnej oraz informacji dotyczących osobistego życia klienta;
- informacje stanowiące tajemnicę adwokacką nie mogą być uzyskane od adwokata oraz użyte w charakterze dowodów w postępowaniu cywilnym, administracyjnym lub karnym.