Tradycje. Doświadczenie. Kompetencje.

Advocates.by zrzesza prawników z dużym praktycznym doświadczeniem w zakresie legalnego wspierania działalności inwestycyjnej w Republice Białorusi i za granicą. Każdy advokat ma doświadczenie prawne co najmniej 5 lat.

Chronimy Twoje interesy

W 2015 i 2016 roku adwokaci Advocates.by A. Neviadouski, A. Samuseu i Dz. Shylau zostałi rekomendowane przez międzynarodową edycję ratingową The Legal 500 Europa, Bliski Wschód i Afryka jako wiarygodne doradce prawne świadczące pomoc prawną klientom zagranicznym w rozwiązywaniu sporów w sądach państwowych oraz sądach arbitrażowych Republiki Białoruś.

Sukces naszych klientów jest naszym sukcesem

Adwokaci Advocates.by świadczyłi pomoc prawną dla ponad 3000 białoruskich i zagranicznych klientów. Podczas pracy z klientami adwokaci Advocates.by skupiają się na osiąganiu praktycznych rezultatów, koncentrując się na prawach i uzasadnionych interesach klientów.

Adwokaci Advocates.by

Profesjonalna pomoc prawna dla Klientów, ktorzy oczekują więcej, niż zwykłego rozstrzygnięcia kwestii prawnej

Advocates.by od swojego powstania zarekomendowało siebie jako niezawodny partner swoich klientów w sprawach prawnych. Podstawy działalności Biura stanowi wysoki profesjonalizm oraz ogromne doświadczenie adwokatów Biura w świadczeniu pomocy prawnej klientom tak w krajowym jak i zagranicznym.
Świadczenie przez Biuro pomocy prawnej na rzecz klientów zawsze ma na celu osiągnięcie maksymalnie efektywnego rezulatu przede wszystkim mając na względzie interesy klientów.

W rokach 2015 i 2016 adwokaci Advocates.by zostałi rekomendowane przez międzynarodowe specjalistyczne wydanie ratingowe The Legal 500 Europe, Middle East & Africa jako niezawodny doradca prawny w zakresie świadczenia pomocy prawnej na rzecz klientow zagranicznych w sądach państwowych i arbitrażnych Bialorusi.

Praca Biura oparta jest na następujących zasadach:
1.    Świadczenie pomocy prawnej w maksymalnie krótkich terminach;
2.    Sukces naszego klienta to również nasz sukces;
3.    Każdy klient potrzebuje szczególnej uwagi oraz podejścia w każdym konkretnym przypadku;
4.    Każdy adwokat Advocates.by powinien ciągle podwyższać swój poziom profesjonalny w drodze szkolenia oraz wymiany doświadczenia z innymi adwokatami Biura;
5.    Adwokatów Advocates.by obowiązują jednolite standardy pracy z klientami;
6.    Praca na rzecz klientow powinna być skuteczna.