Tradycje. Doświadczenie. Kompetencje.

Advocates.by zrzesza prawników z dużym praktycznym doświadczeniem w zakresie legalnego wspierania działalności inwestycyjnej w Republice Białorusi i za granicą. Każdy advokat ma doświadczenie prawne co najmniej 5 lat.

Chronimy Twoje interesy

W 2015 i 2016 roku adwokaci Advocates.by A. Neviadouski, A. Samuseu i Dz. Shylau zostałi rekomendowane przez międzynarodową edycję ratingową The Legal 500 Europa, Bliski Wschód i Afryka jako wiarygodne doradce prawne świadczące pomoc prawną klientom zagranicznym w rozwiązywaniu sporów w sądach państwowych oraz sądach arbitrażowych Republiki Białoruś.

Sukces naszych klientów jest naszym sukcesem

Adwokaci Advocates.by świadczyłi pomoc prawną dla ponad 3000 białoruskich i zagranicznych klientów. Podczas pracy z klientami adwokaci Advocates.by skupiają się na osiąganiu praktycznych rezultatów, koncentrując się na prawach i uzasadnionych interesach klientów.

Biuro Adwokackie Cierech, Neviadouski and Partners

Profesjonalna pomoc prawna dla Klientów, ktorzy oczekują więcej, niż zwykłego rozstrzygnięcia kwestii prawnej

Biuro Adwokackie Cierech, Neviadouski and Partners od swojego powstania zarekomendowało siebie jako niezawodny partner swoich klientów w sprawach prawnych. Podstawy działalności Biura stanowi wysoki profesjonalizm oraz ogromne doświadczenie adwokatów Biura w świadczeniu pomocy prawnej klientom tak w krajowym jak i zagranicznym.
Świadczenie przez Biuro pomocy prawnej na rzecz klientów zawsze ma na celu osiągnięcie maksymalnie efektywnego rezulatu przede wszystkim mając na względzie interesy klientów.

W rokach 2015 i 2016 Biuro Adwokackie Cierech, Neviadouski and Partners zostało rekomendowane przez międzynarodowe specjalistyczne wydanie ratingowe The Legal 500 Europe, Middle East & Africa jako niezawodny doradca prawny w zakresie świadczenia pomocy prawnej na rzecz klientow zagranicznych w sądach państwowych i arbitrażnych Bialorusi.

Praca Biura oparta jest na następujących zasadach:
1.    Świadczenie pomocy prawnej w maksymalnie krótkich terminach;
2.    Sukces naszego klienta to również nasz sukces;
3.    Każdy klient potrzebuje szczególnej uwagi oraz podejścia w każdym konkretnym przypadku;
4.    Każdy adwokat Biura powinien ciągle podwyższać swój poziom profesjonalny w drodze szkolenia oraz wymiany doświadczenia z innymi adwokatami Biura;
5.    Adwokatów Biura obowiązują jednolite standardy pracy z klientami;
6.    Praca na rzecz klientow powinna być skuteczna.

Jeśli Państwo macie pytanie, z przyjemnością pomożemy!